“Ieder product wordt
een grondstoffendepot— Turntoo

Bouwen met een toekomst

Maak impact samen met RAU Architecten

RAU Architecten maakt al ruim 20 jaar baanbrekend duurzame gebouwen. In de samenwerking voorziet Turntoo deze gebouwen van een materialenpaspoort of begeleidt contractvorming met ketenpartners om tot andere proposities te komen.

Een besluit over iets zo ingrijpends als nieuwbouw of renovatie is lastig. Het is een keuze met jarenlange consequenties. Temporeel bouwen is het antwoord. Het vervangt keuzes door opties, geeft flexibiliteit en zelfbeschikking en het kan met high-end architectuur. Het doordenken van de inkoop van materialen met nieuwe modellen geeft verdere mogelijkheden, specifiek interessant voor partijen in dynamische sectoren als logistiek en retail met grote portfolio’s. Turntoo faciliteert dit proces.