“We moeten mentale boeren worden” — Turntoo

Consultancy

Neem contact met ons op om samen verandering te realiseren.

Turntoo faciliteert de transitie naar een nieuwe economie. Samen met de professionals van onze klantorganisaties werkt een interdisciplinair team in afgebakende periodes om ideeën te generen en uit te werken, activiteiten te ontplooien en ontwikkelingen te realiseren.

Door gefaseerd te werken, met tussentijdse resultaten, streven we naar een effect waar de organisatie in de toekomst op kan uitbouwen. We (her)ontwerpen verdienmodellen, organisatieprocessen, financieringsconstructies, contractvormen, diensten of producten: Door onze unieke combinatie van competenties en ervaring leveren we visie, inhoud en worden we vaak positief als het 'geweten' van een organisatie opgenomen in de organisatie.