“Eeuwigheid is tijdelijk— Turntoo

Workshops

Neem contact met ons op om samen verandering te realiseren.

Geïnspireerd na een lezing? Wil je meer dan een YouTube filmpje kijken of artikel lezen? Benieuwd wat dit voor de eigen organisatie kan betekenen of samen met ons verkennen welke kansen er liggen? Samen staan we sterker en komen we verder.

Turntoo organiseert discussierondes, brainstorms en workshops met teams op alle niveaus: met raden van bestuur over strategische lijnen, met senior management over businessarchitectuur en met productteams over producten, designs en concepten.

Wat is het verschil tussen een product en een dienst, hoe ontstaat een transitie? We kennen de valkuilen, sturen op de essentie en zorgen voor een gelijkgestemd team. Geïnteresseerd in de visie van circulaire bedrijfsvoering en operationele implementatie? Via een verkenning van de huidige praktijk komen we snel tot vernieuwende inzichten die een andere koers mogelijk maken.