Opschrijven in plaats van afschrijven— Turntoo

Tenderbegeleiding

Neem contact met ons op om samen verandering te realiseren.

In elke markt zijn vraag en aanbod met elkaar verweven. Een goede vraag leidt tot een goed antwoord, een goede propositie leidt tot een groeiende behoefte. Zo ook voor producten met een toekomst.

Turntoo begeleidt partijen in het scherp neerzetten van de vraag en onderliggende behoefte. Vanuit deze kaders kunnen we input leveren, ondersteunen in het bereiken van voldoende fundament en draagvlak of begeleiden bij een aanbesteding of aanbieding om deze kaders te toetsen en verder te ontwikkelen.