“Nieuw is nog net niet stuk” — Turntoo

Groen witgoed

Maak de transitie van product naar dienst.

Van bezit naar gebruik: een middel om materialenbehoud en een circulair economisch verdienmodel mogelijk te maken. Ook bij huishoudelijke apparaten wordt dit enthousiast ontvangen onder gebruikers.

BSH Huishoudapparaten, Eigen Haard en Turntoo kwamen met drie doelstellingen aan tafel: het behoud van materialen uit de apparaten voor herinzet, het verlagen van de vaste lasten voor sociale huurders en het verminderen van de CO2-uitstoot. Turntoo heeft het achterliggende model (gebruik in plaats van bezit) ontwikkeld. Vervolgens zijn in samenwerking met BSH en Eigen Haard de randvoorwaarden voor het project uitgewerkt en getoetst in een pilot.